Chuyên mục: Điều dưỡng cơ bản

TRỢ GIÚP THẦY THUỐC ĐẶT CATHETER VÀ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN

Tĩnh mạch dưới đòn cùng với tĩnh mạch cảnh trong tạo nên thân tĩnh mạch cánh tay đầu, chạy từ ngoài vào trong, nằm trên xương sườn I và củ Lisfranc. Củ Lisfranc và cơ bậc thang trước nằm giữa tĩnh mạch dưới đòn ở trước và động mạch dưới đòn phía sau.

SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ TAI NẠN DO NHIỆT

–    Những bệnh do nhiệt có thể được xem như là một sự liên tục của những bệnh liên quan đến mất khả năng chịu đựng với nhiệt. Bệnh do nhiệt có thể từ nhẹ đến nặng bao gồm phù do nhiệt, bỏng do nhiệt, co rút cơ do nhiệt và co cứng cơ, đến ngất do […]

084 354 8686
084 354 8686
DMCA.com Protection Status